Fanlarla ilgili hizmet verdiğimiz başlıca problemler;

  • Vibrasyon ölçümlerinin alınması analiz ve raporlama
  • Yerinde balans alma
  • Yataklar ve rulmanlarda bakım-onarım, yatak rulman değişimleri ve ayarları
  • Kaplin ve kayış-kasnak tahrik elemanlarının montajı ve hassa ayarlanması
  • Elektrik motoru eksen ayarlamaları
  • Rotorlarda meydana gelen arızaların tespit edilip onarıma müsait olanların yerinde onarımı
  • Şase ve ankraj problemlerinin giderilmesi
  • Gövde yapısında meydana gelen problemlerin giderilmesi
  • Emme, egzoz, borulama, kompansatör ve klape problemlerinin giderilmesi
  • Verim ve kayıp- kaçak problemlerinin tespit edilip giderilmesi

Endüstriyel filtreler ve fanlar kullanıldıkları tesislerde kritik öneme sahip oldukları için meydana gelen arızaların giderilmesi veya periyodik bakım onarımları işletme şartlarının elverdiği ölçüde, çabuk ve doğru müdahaleler gerektirmektedir. filtAG ekibi olarak tecrübelerimizle beraber hızlı ve etkin çözümler üreterek tesisinizin duraksamadan işletilmesi çalışma prensibimizdir.